زبان:
محصولات

محصولات

ما با اتکا بر تجربیات پیشین و تلحیل بازار مصرف، در چهار دسته افدام به تامین محصولات از کشورهای محتلف نموده ایم که عبارتند از

1- مواد پلیمری مهندسی

2-غلات و نهاده های دامی

3- ورق استینلس استیل

4- لاستیک سواری و کامیون و اتوبوس