زبان:
پلی آمید

پلی آمید

پلی آمید (PA)

پلی آمید در گروه ترموپلاست ها یک خانواده پلیمری را تشکیل میدهند که میتوانند زنجیره های  ماکرو مولکولی خود را بر اساس یک یا دو ماده اولیه (دو نوع مونومر) تشکیل دهند

تفاوت بین پلی آمید ها را میتوان تفاوت در درجه کریستالیتی آنها ،زوج یا فرد بودن تعداد کربن و بالاخره تفاوت در فاصله بین زنجیره های مولکولی و به عبارتی تفاوت در شدت و ضعف نیروهای بین مولکولی آن ها دانست.

در پلی آمید هایی که تعداد اتم های کربن آنها زوج باشد مثل  PA6 ، PA10 و یا  PA12 گروهCO یک زنجیره و گروه  NH– زنجیره جانبی آن طوری در برابر یکدیگر قرار میگیرند که میتوان ماکزیمم نیروی جاذبه بین مولکولی را ایجاد کنند. این امر عامل اصلی در بالا بودن ویژگی مکانیکی این نوع پلی آمید ها میباشد.

بر عکس در پلی آمیدهایی که تعداد کربن آن ها فرد باشد مثل PA11 این هماهنگی وجود نخواهد داشت. بدین ترتیب ماکرومولکول های همجوار از نیروی جاذبه بین مولکولی کمتری برخوردار خواهند شد. و پلیمر حاصله، پلی آمید نرم تر اما با قدرت ضربه پذیری بیشتر خواهد شد. 

ویژگی مکانیکی، محدوده ذوب شوندگی کریستال ها و جذب رطوبت پلی آمید ها تابعی از درجه کریستالی آنها میباشد. با افزایش درصد کریستالیتی، ویژگی پلی آمید ها مانند مدول الاستیکی، مقدار تنش در نقطه تسلیم، مقاومت شیمیایی و درجه ذوب شوندگی افزایش، و در مقابل ازدیاد طول، ویژگی ایزولاسیونی، ضریب دی الکتریکی، شفافیت و تمایل به جذب رطوبت پلیمر در آب  20 0C کاهش میابد. 

نقاط قوت پلی آمیدها :مقاومت خوب در برابر حلال ها و مواد نفتی، استحکام و چقرمگی خوب، ضربه پذیری، مقاومت در برابر ساییدگی، مقاومت عالی در برابر خستگی و قابلیت انعطاف پذیری .

نقاط ضعف پلی آمیدها : از نقاط ضعف آن میتوان به گرانی،جذب مقدار زیاد آب و همچنین نداشتن مقاومت در برابر اسید های قوی اشاره کرد.

کاربرد پلی آمیدها :

در تولید ورق، لوله، شیلنگ، فیلم، روکش های مقاوم کابل و مفتول در برابر خورندگی، چرخ دنده، قاب پمپ ها و مته برقی، فلاش دوربین، قاب چراغ های خودرو، تسمه های بسته بندی، تانک و مخازن روغن سوخت، واشر، فیلتر روغن، کلاه ایمنی، طناب و برس، موی عروسک