زبان:
304j1-17Cr-8Ni-2Cu

304j1-17Cr-8Ni-2Cu

مشخصات
با افزودن  از آنتی بیوتیک عالی، فرمولاسیون و کشش عمیق عمیق برخوردار است، همچنین برای محصولات مورد نیاز

.بهداشتی استفاده می شود

 کاربردها
* بطری فریزر * جعبه ناهار ترموس * میز آشپزخانه * امکانات پذیرایی برای پذیرایی * محصولات نیاز به چرخش طراحی

محصولات موجود:
کویل نورد گرم، کویل نورد سرد