زبان:
304N1,304N2

304N1,304N2

مشخصات

.محتویات اس وام ان کاهش می یابدو در 304 فولاد اضافه میشود تا از انعطاف پذیری جلوگیری شود

 کاربردها

* استفاده از سازه * نور خیابانی * لوله آب قابل حمل

محصولات موجود

کویل نورد سرد، ورق