زبان:
غلات و نهاده های دامی

غلات و نهاده های دامی

باتوجه به نیاز اساسی کشور به انواع غلات و دانه های روغنی این شرکت در طیف وسیعی از این حوزه آماده ارایه غلات با کیفیت بسیار مطلوب ازکشورهای بزرگ تولیده کننده این محصولات می باشد