زبان:
فرم خدمات پس از فروش (فرم گارانتی)

فرم خدمات پس از فروش (فرم گارانتی)

فرم گارانتی / فرم خدمات پس از فروش

آدرس و شماره تماس کلیه نمایندگان شرکت و همچنین دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ در سایت اینترنتی و کتابچه راهنمای مشتریان درج شده است.
بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد WWW.VAP-CO.COM
عرضه کارت بدون مهر و امضاء فاقد اعتبار است