زبان:
فهرست نمایندگان تایر و تیوپ

فهرست نمایندگان تایر و تیوپ

فهرست نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد

ردیفنام نمایندهشهرتلفنکد پستیآدرس
1ایران لیفتراکتهران02133986810 1115815495تهران امیرکبیر پاساژ کوشانفر طبقه همکف پلاک 47
2فروشگاه قوامیانتهران02133560230 1157818851چهارراه سرچشمه به طرف امین حضور پاساژ عظیمی طبقه همکف پلاک 8
3فروشگاه عرب زادهشیراز07138320048 7178664973شیراز جاده بوشهر شهرک سجادیه ابتدای خیابان سجادیه 25
4لاستیک علیپورچالوس01152251852 1912251852چالوس بلوار امام رضا روبروی پست اداره برق
5فروشگاه لاستیک احدپورشهریار09197908472 3751313191جاده کرج شهریار هفت جوی ساختمان بیمه ایران
6فروشگاه لاستیک برادران نیکوفرتربت حیدریه05152239473 9515611111تربیت حیدریه جاده سنتو جنب پل ملکی نبش امام رضا 1
7لاستیک اگشتهمشهد05133862197 9391168925مشهد فریمان کیلومتر 1 جاده مشهد جنب نمایندگی سایپا مجتمع باوفا طبقه همکف
8فروشگاه لاستیک شهاببندرعباس07633442439 7917859567بندرعباس میدان شهدا به سمت بلوار ساحلی خیابان شهید اموروش ساختمان سلامه
فهرست نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ شرکت بازرگانی بین المللی ویژن آماتیس پاسارگاد